PZP a stret so zverou: Ako vás povinné zmluvné poistenie chráni pri kolízii so zverou

Stret s divou zverou na ceste je bežným javom, ktorý môže spôsobiť značné škody na vozidle a v niektorých prípadoch aj zranenia pasažierov. Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti (PZP) je základným poistením, ktoré pokrýva škody spôsobené tretím stranám, no v prípade stretu so zverou sú jeho možnosti obmedzené. V tomto článku sa pozrieme na to, ako vás PZP chráni pri kolízii so zverou a aké iné poistenie by ste mali zvážiť.

PZP a stret so zverou

PZP je základným poistením pre všetkých vlastníkov motorových vozidiel. Jeho hlavným cieľom je chrániť vás pred finančnými nákladmi spojenými s náhradou škody, ktorú spôsobíte tretím stranám. Avšak, PZP nepokrýva škody na vlastnom vozidle spôsobené stretom so zverou. Ak sa chcete chrániť aj pred takýmito škodami, mali by ste zvážiť dobrovoľné poistenie.

Dobrovoľné poistenie – havarijné poistenie

Havarijné poistenie je dobrovoľným poistením, ktoré pokrýva škody na vlastnom vozidle. V prípade stretu so zverou môže havarijné poistenie pokryť náklady na opravu alebo náhradu vozidla. Podmienky krytia a výška poistného plnenia sa môžu líšiť v závislosti od konkrétnej poisťovne a zvoleného poistenia.

Ako postupovať po strete so zverou

 1. Zastavte a zabezpečte miesto nehody: Po strete so zverou zastavte vozidlo a zabezpečte miesto nehody. Zapnite výstražné svetlá, postavte výstražný trojuholník a oblečte reflexnú vestu.
 2. Ohodnoťte škody a zranenia: Skontrolujte, či ste vy alebo vaši pasažieri utrpeli nejaké zranenia. Ak je to potrebné, zavolajte záchrannú službu. Ohodnoťte tiež škody na vozidle.
 3. Oznámte nehodu polícii: V prípade stretu so zverou je potrebné oznámiť nehodu polícii, najmä ak je zver ťažko zranená alebo mŕtva. Polícia môže vykonať potrebné opatrenia a zaznamenať detaily nehody, ktoré môžu byť potrebné pre poisťovňu.
 4. Dokumentujte nehodu: Fotografiou alebo iným spôsobom zdokumentujte miesto nehody, škody na vozidle a prípadné zranenia. Tieto informácie môžu byť užitočné pri následnom riešení poistných nárokov.
 5. Kontaktujte poisťovňu: Informujte svoju poisťovňu o nehode a dodržiavajte pokyny, ktoré vám poskytnú. Pri podávaní nároku na poistné plnenie budete pravdepodobne musieť poskytnúť informácie, ako sú podrobnosti o nehode, fotografie škôd a políciu z miesta nehody.
 6. Posúdenie škôd a oprava vozidla: Vaša poisťovňa môže vyžadovať posúdenie škôd na vozidle predtým, ako vám poskytne poistné plnenie. Po schválení nároku môžete pokračovať v oprave vozidla.

Ako zvýšiť bezpečnosť a predchádzať kolíziám so zverou

 1. Jazda v rýchlostiach prispôsobených podmienkam: Znížením rýchlosti, najmä v oblastiach so zvýšeným výskytom zvery, môžete zvýšiť svoju šancu na zareagovanie na zver na ceste a predchádzať kolíziám.
 2. Používanie diaľkových svetiel: V noci a na miestach s obmedzenou viditeľnosťou používajte diaľkové svetlá, pokiaľ to nie je na úkor bezpečnosti iných vodičov. Diaľkové svetlá vám pomôžu zaregistrovať zver na ceste skôr, čo vám dá viac času na reakciu.
 3. Dávajte pozor na varovné značky: V oblastiach s častým výskytom zvery môžu byť umiestnené varovné značky upozorňujúce na možný výskyt zvery. Dávajte pozor na tieto značky a buďte ostražití.
 4. Používanie húkačky: Ak vidíte zver na ceste alebo pri nej, použite húkačku na zahnanie zvery späť do bezpečia. Húkanie môže zver odradiť od prechodu cez cestu a znížiť riziko kolízie.
 5. Jazda v kolóne: Ak je to možné, jazdite v kolóne s inými vozidlami. Zviera môže byť menej pravdepodobné prekročiť cestu, ak uvidí viacero vozidiel naraz.
 6. Oboznámte sa s oblasťou: Ak často jazdíte v oblastiach so zvýšeným výskytom zvery, oboznámte sa s miestnou faunou a ich správaním. Vedomosti o zveri a jej pohyboch môžu pomôcť predvídať, kedy a kde sa môže zver objaviť na ceste.
 7. Udržujte vozidlo v bezpečnom stave: Pravidelná údržba vozidla, vrátane kontrola brzdového systému a svetiel, je dôležitá na zabezpečenie bezpečnej jazdy. Vozidlo v dobrom stave vám môže poskytnúť lepšiu kontrolu a schopnosť reagovať na neočakávané situácie na ceste.

Povinné zmluvné poistenie (PZP) je základným poistením, ktoré nechráni vás a vaše vozidlo pri strete so zverou. Preto by ste mali zvážiť dobrovoľné havarijné poistenie, ktoré pokrýva škody na vlastnom vozidle spôsobené stretom so zverou. Pri jazde dbajte na bezpečnosť, dodržujte rýchlostné obmedzenia, používajte diaľkové svetlá, húkačku a dávajte pozor na varovné značky. Tieto opatrenia môžu pomôcť predchádzať kolíziám so zverou a zabezpečiť bezpečnejšiu jazdu pre vás a vašich pasažierov.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *