PZP na traktor: Ako si zaistiť adekvátnu ochranu pre svoje poľnohospodárske vozidlo

Traktory sú kľúčovým prvkom pre poľnohospodárov, keďže zohrávajú dôležitú úlohu pri obrábaní polí, preprave nákladu a mnohých ďalších činnostiach. Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti (PZP) je zákonmi stanoveným poistením, ktoré je potrebné aj pre traktory. V tomto článku sa pozrieme na to, ako funguje PZP pre traktory a čo by ste mali vedieť, keď si ho zabezpečujete.

PZP a traktory

PZP je základným poistením pre všetkých vlastníkov motorových vozidiel vrátane traktorov. Jeho hlavným cieľom je chrániť vás pred finančnými nákladmi spojenými s náhradou škody, ktorú spôsobíte tretím stranám pri prevádzke traktora. Poistenie PZP pre traktory sa môže líšiť od PZP pre osobné automobily v závislosti od využitia traktora, jeho výkonu, hmotnosti a ďalších faktorov.

Čo by ste mali vedieť pri výbere PZP pre traktor

 1. Prispôsobte PZP podľa potrieb: Pri výbere PZP pre traktor je dôležité zohľadniť jeho využitie, výkon a hmotnosť. Poisťovne často ponúkajú rôzne úrovne krytia v závislosti od týchto faktorov, takže si môžete vybrať poistenie prispôsobené vašim konkrétnym potrebám.
 2. Porovnávajte ceny a služby: Porovnávajte ponuky od rôznych poisťovní, aby ste získali najlepšie možné podmienky pre svoje PZP na traktor. Porovnávajte nielen ceny, ale aj rozsah krytia, podmienky a úroveň služieb poskytovaných poisťovňou. Slúži na to porovnanie PZP online.
 3. Overte, či sú zahrnuté prídavné zariadenia: Traktory často pracujú s prídavnými zariadeniami, ako sú pluhy, kosačky alebo priekopy. Uistite sa, že vaše PZP zahrňuje aj tieto zariadenia, aby ste boli chránení aj v prípade, že spôsobíte škodu tretím stranám s použitím týchto zariadení.
 4. Informujte sa o možnostiach rozšíreného krytia: Povinné zmluvné poistenie na traktor nezahrňuje krytie škôd spôsobených vlastníkovi alebo jeho majetku. Preto by ste mali zvážiť doplnkové poistenie, ako je havarijné poistenie, ktoré pokryje škody na traktore spôsobené nehodou, požiarom, krádežou alebo inými udalosťami.
 5. Dôležitosť adekvátneho poistenia: Traktory sú značnou investíciou a môžu byť drahé opraviť alebo nahradiť. Zabezpečením primeraného poistenia pre váš traktor si zaistíte finančnú ochranu v prípade nehody alebo inej udalosti, ktorá by mohla spôsobiť škodu na vašom vozidle.
 6. Nezabudnite na zodpovednosť za zamestnancov: Ak na traktore jazdí niekto iný ako jeho majiteľ, uistite sa, že vaše PZP zahŕňa zodpovednosť za zamestnancov. Toto krytie chráni vás ako zamestnávateľa pred finančnými nákladmi, ktoré by mohli vzniknúť, ak by váš zamestnanec spôsobil škodu tretím stranám pri práci s traktorom.

Povinné zmluvné poistenie je nevyhnutnou súčasťou ochrany majetku a zodpovednosti pre vlastníkov traktorov. Pri výbere PZP pre traktor je dôležité zohľadniť jeho využitie, výkon, hmotnosť a prídavné zariadenia. Nezabudnite porovnať ponuky od rôznych poisťovní a zvážiť možnosti doplnkového poistenia, ako je havarijné poistenie alebo zodpovednosť za zamestnancov. Týmto spôsobom si zaistíte primeranú finančnú ochranu pre svoje poľnohospodárske vozidlo a zabezpečíte, že budete pripravení na rôzne situácie, ktoré môžu nastať pri jeho prevádzke.

PZP a stret so zverou: Ako vás povinné zmluvné poistenie chráni pri kolízii so zverou

Stret s divou zverou na ceste je bežným javom, ktorý môže spôsobiť značné škody na vozidle a v niektorých prípadoch aj zranenia pasažierov. Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti (PZP) je základným poistením, ktoré pokrýva škody spôsobené tretím stranám, no v prípade stretu so zverou sú jeho možnosti obmedzené. V tomto článku sa pozrieme na to, ako vás PZP chráni pri kolízii so zverou a aké iné poistenie by ste mali zvážiť.

PZP a stret so zverou

PZP je základným poistením pre všetkých vlastníkov motorových vozidiel. Jeho hlavným cieľom je chrániť vás pred finančnými nákladmi spojenými s náhradou škody, ktorú spôsobíte tretím stranám. Avšak, PZP nepokrýva škody na vlastnom vozidle spôsobené stretom so zverou. Ak sa chcete chrániť aj pred takýmito škodami, mali by ste zvážiť dobrovoľné poistenie.

Dobrovoľné poistenie – havarijné poistenie

Havarijné poistenie je dobrovoľným poistením, ktoré pokrýva škody na vlastnom vozidle. V prípade stretu so zverou môže havarijné poistenie pokryť náklady na opravu alebo náhradu vozidla. Podmienky krytia a výška poistného plnenia sa môžu líšiť v závislosti od konkrétnej poisťovne a zvoleného poistenia.

Ako postupovať po strete so zverou

 1. Zastavte a zabezpečte miesto nehody: Po strete so zverou zastavte vozidlo a zabezpečte miesto nehody. Zapnite výstražné svetlá, postavte výstražný trojuholník a oblečte reflexnú vestu.
 2. Ohodnoťte škody a zranenia: Skontrolujte, či ste vy alebo vaši pasažieri utrpeli nejaké zranenia. Ak je to potrebné, zavolajte záchrannú službu. Ohodnoťte tiež škody na vozidle.
 3. Oznámte nehodu polícii: V prípade stretu so zverou je potrebné oznámiť nehodu polícii, najmä ak je zver ťažko zranená alebo mŕtva. Polícia môže vykonať potrebné opatrenia a zaznamenať detaily nehody, ktoré môžu byť potrebné pre poisťovňu.
 4. Dokumentujte nehodu: Fotografiou alebo iným spôsobom zdokumentujte miesto nehody, škody na vozidle a prípadné zranenia. Tieto informácie môžu byť užitočné pri následnom riešení poistných nárokov.
 5. Kontaktujte poisťovňu: Informujte svoju poisťovňu o nehode a dodržiavajte pokyny, ktoré vám poskytnú. Pri podávaní nároku na poistné plnenie budete pravdepodobne musieť poskytnúť informácie, ako sú podrobnosti o nehode, fotografie škôd a políciu z miesta nehody.
 6. Posúdenie škôd a oprava vozidla: Vaša poisťovňa môže vyžadovať posúdenie škôd na vozidle predtým, ako vám poskytne poistné plnenie. Po schválení nároku môžete pokračovať v oprave vozidla.

Ako zvýšiť bezpečnosť a predchádzať kolíziám so zverou

 1. Jazda v rýchlostiach prispôsobených podmienkam: Znížením rýchlosti, najmä v oblastiach so zvýšeným výskytom zvery, môžete zvýšiť svoju šancu na zareagovanie na zver na ceste a predchádzať kolíziám.
 2. Používanie diaľkových svetiel: V noci a na miestach s obmedzenou viditeľnosťou používajte diaľkové svetlá, pokiaľ to nie je na úkor bezpečnosti iných vodičov. Diaľkové svetlá vám pomôžu zaregistrovať zver na ceste skôr, čo vám dá viac času na reakciu.
 3. Dávajte pozor na varovné značky: V oblastiach s častým výskytom zvery môžu byť umiestnené varovné značky upozorňujúce na možný výskyt zvery. Dávajte pozor na tieto značky a buďte ostražití.
 4. Používanie húkačky: Ak vidíte zver na ceste alebo pri nej, použite húkačku na zahnanie zvery späť do bezpečia. Húkanie môže zver odradiť od prechodu cez cestu a znížiť riziko kolízie.
 5. Jazda v kolóne: Ak je to možné, jazdite v kolóne s inými vozidlami. Zviera môže byť menej pravdepodobné prekročiť cestu, ak uvidí viacero vozidiel naraz.
 6. Oboznámte sa s oblasťou: Ak často jazdíte v oblastiach so zvýšeným výskytom zvery, oboznámte sa s miestnou faunou a ich správaním. Vedomosti o zveri a jej pohyboch môžu pomôcť predvídať, kedy a kde sa môže zver objaviť na ceste.
 7. Udržujte vozidlo v bezpečnom stave: Pravidelná údržba vozidla, vrátane kontrola brzdového systému a svetiel, je dôležitá na zabezpečenie bezpečnej jazdy. Vozidlo v dobrom stave vám môže poskytnúť lepšiu kontrolu a schopnosť reagovať na neočakávané situácie na ceste.

Povinné zmluvné poistenie (PZP) je základným poistením, ktoré nechráni vás a vaše vozidlo pri strete so zverou. Preto by ste mali zvážiť dobrovoľné havarijné poistenie, ktoré pokrýva škody na vlastnom vozidle spôsobené stretom so zverou. Pri jazde dbajte na bezpečnosť, dodržujte rýchlostné obmedzenia, používajte diaľkové svetlá, húkačku a dávajte pozor na varovné značky. Tieto opatrenia môžu pomôcť predchádzať kolíziám so zverou a zabezpečiť bezpečnejšiu jazdu pre vás a vašich pasažierov.

PZP pre nákladný automobil: Ako vybrať najlepšie poistenie pre váš kamión

Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti (PZP) je nevyhnutné pre všetkých vlastníkov motorových vozidiel, vrátane nákladných automobilov. Cieľom PZP je chrániť vás a tretie strany pred finančnými nákladmi v prípade dopravnej nehody. Výber správneho PZP pre nákladný automobil môže byť zložitý, pretože ceny a dostupné možnosti sa môžu líšiť od tých pre osobné automobily. V tomto článku sa budeme zaoberať PZP pre nákladný automobil a tipmi na výber najlepšieho poistenia pre váš kamión.

Ako sa líši PZP pre nákladný automobil od PZP pre osobné auto?

Hoci je základný princíp PZP rovnaký pre všetkých motorových vozidiel, existujú určité špecifiká, ktoré treba zohľadniť pri výbere PZP pre nákladný automobil:

 1. Cena: Ceny PZP pre nákladné automobily sa môžu líšiť od cien PZP pre osobné automobily. V niektorých prípadoch môže byť PZP pre nákladné automobily vyššie, pretože tieto vozidlá môžu spôsobiť väčšie škody v prípade nehody. Preto použite PZP online a nájdite dobrú ponuku.
 2. Hmotnosť a nosnosť: Hmotnosť a nosnosť nákladného automobilu môžu ovplyvniť cenu PZP. Ťažšie a väčšie nákladné automobily s vyššou nosnosťou môžu mať vyššie poistné prémie.
 3. Účel použitia: Rôzne typy nákladných automobilov, ako sú dodávky, ťahače alebo chladiarenské vozidlá, môžu mať odlišné poistné prémie v závislosti na účele použitia.

Tipy na výber najlepšieho PZP pre nákladný automobil

 1. Porovnávajte ceny a krytie: Pri výbere PZP pre nákladný automobil je dôležité porovnať ceny a krytie u rôznych poisťovní. Každá poisťovňa môže ponúkať odlišné ceny a rozsah krytia, takže je vhodné si zistiť, ktorá ponúka najlepší pomer ceny a krytia pre váš kamión.
 2. Zvážte vlastnosti nákladného automobilu: Pri výbere PZP pre váš nákladný automobil zohľadnite jeho vlastnosti, ako sú hmotnosť, nosnosť, značka a model. Tieto faktory môžu ovplyvniť cenu poistenia, takže zvážte, ktoré sú pre vás najdôležitejšie.
 3. Pozrite sa na zľavy a bonusy: Poisťovne často ponúkajú zľavy a bonusy pre majiteľov nákladných automobilov. Môžete získať zľavu za dlhodobé poistenie, kombináciu rôznych poistení, za bezpečnú jazdu alebo za iné špeciálne podmienky. Skontrolujte možnosti zliav a bonusov u rôznych poisťovní a využite ich pri výbere PZP.
 4. Zohľadnite rozsah krytia: Rozsah krytia PZP pre nákladný automobil môže ovplyvniť jeho cenu. Zvážte, či potrebujete širší rozsah krytia alebo či vám postačuje základné PZP. Možno zistíte, že vyšší rozsah krytia stojí za vyššiu cenu, alebo naopak, že základné krytie vám úplne postačuje.
 5. Využite online porovnávače: Na trhu sú k dispozícii online porovnávače, ktoré vám môžu pomôcť nájsť najlepšiu ponuku PZP pre váš nákladný automobil. Jednoducho zadajte požadované informácie a porovnávač vám zobrazí ponuky od rôznych poisťovní. Týmto spôsobom môžete rýchlo a jednoducho nájsť najlepšiu ponuku PZP pre svoje potreby.

Výber správneho PZP pre váš nákladný automobil je dôležitým krokom, ktorý vám môže pomôcť chrániť sa pred finančnými nákladmi v prípade dopravnej nehody. Pri výbere PZP pre váš kamión zohľadnite ceny, vlastnosti vozidla, zľavy a bonusy, rozsah krytia a využite online porovnávače. Tieto kroky vám pomôžu nájsť najlepšie PZP pre váš nákladný automobil a zabezpečiť, že budete chránení v prípade nehody.

PZP pre prívesný vozík: Ako vybrať najlepšie poistenie pre váš príves

Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti (PZP) je nevyhnutné pre všetkých vlastníkov motorových vozidiel, vrátane prívesných vozíkov. Cieľom PZP je chrániť vás a tretie strany pred finančnými nákladmi v prípade dopravnej nehody. Výber správneho PZP pre prívesný vozík môže byť zložitý, pretože ceny a dostupné možnosti sa môžu líšiť od tých pre automobily. V tomto článku sa budeme zaoberať PZP pre prívesný vozík a tipmi na výber najlepšieho poistenia pre váš príves.

Ako sa líši PZP pre prívesný vozík od PZP pre automobil?

Hoci je základný princíp PZP rovnaký pre všetky motorové vozidlá, existujú určité špecifiká, ktoré treba zohľadniť pri výbere PZP pre prívesný vozík:

 1. Cena: Ceny PZP pre prívesné vozíky sa môžu líšiť od cien PZP pre automobily. V niektorých prípadoch môže byť PZP pre prívesné vozíky nižšie, pretože príves samotný nespôsobuje škody tretím stranám.
 2. Váha a nosnosť: Váha a nosnosť prívesného vozíka môžu ovplyvniť cenu PZP. Ťažšie a väčšie prívesné vozíky s vyššou nosnosťou môžu mať vyššie poistné prémie.
 3. Typ prívesného vozíka: Rôzne typy prívesných vozíkov, ako sú prívesy na prepravu automobilov, nákladné prívesy, alebo prívesy pre zvieratá, môžu mať odlišné poistné prémie.

Tipy na výber najlepšieho PZP pre prívesný vozík

 1. Porovnávajte ceny a krytie: Pri výbere PZP pre prívesný vozík je dôležité porovnať ceny a krytie u rôznych poisťovní. Každá poisťovňa môže ponúkať odlišné ceny a rozsah krytia, takže je vhodné si zistiť, ktorá ponúka najlepší pomer ceny a krytia pre váš príves.
 2. Zvážte vlastnosti prívesného vozíka: Pri výbere PZP pre váš prívesný vozík zohľadnite jeho vlastnosti, ako sú váha, nosnosť, značka a model. Tieto faktory môžu ovplyvniť cenu poistenia, takže zvážte, ktoré sú pre vás najdôležitejšie.
 3. Pozrite sa na zľavy a bonusy: Poisťovne často ponúkajú zľavy a bonusy pre majiteľov prívesných vozíkov. Môžete získať zľavu za dlhodobé poistenie, kombináciu rôznych poistení alebo za bezpečné používanie prívesu. Skontrolujte možnosti zliav a bonusov u rôznych poisťovní a využite ich pri výbere PZP.
 4. Zohľadnite rozsah krytia: Rozsah krytia PZP pre prívesný vozík môže ovplyvniť jeho cenu. Zvážte, či potrebujete širší rozsah krytia alebo či vám postačuje základné PZP. Možno zistíte, že vyšší rozsah krytia stojí za vyššiu cenu, alebo naopak, že základné krytie vám úplne postačuje.
 5. Využite online porovnávače: Na trhu sú k dispozícii online porovnávače, ktoré vám môžu pomôcť nájsť najlepšiu ponuku PZP pre váš prívesný vozík. Jednoducho zadajte požadované informácie a porovnávač vám zobrazí ponuky od rôznych poisťovní. Týmto spôsobom môžete rýchlo a jednoducho nájsť najlepšiu ponuku PZP pre svoje potreby.

Výber správneho PZP pre váš prívesný vozík je dôležitým krokom, ktorý vám môže pomôcť chrániť sa pred finančnými nákladmi v prípade dopravnej nehody. Pri výbere PZP pre váš prívesný vozík zohľadnite ceny, vlastnosti vozíka, zľavy a bonusy, rozsah krytia a využite online porovnávače. Tieto kroky vám pomôžu nájsť najlepšie PZP pre váš prívesný vozík a zabezpečiť, že budete chránení v prípade nehody.

PZP pre motocykel: Ako vybrať najlepšie poistenie pre vašu motorku

Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti (PZP) je nevyhnutné pre všetkých vlastníkov motorových vozidiel, vrátane motoriek. Cieľom PZP je chrániť vás a tretie strany pred finančnými nákladmi v prípade dopravnej nehody. Pre majiteľov motoriek môže byť výber správneho PZP zložitý, pretože ceny a dostupné možnosti sa môžu líšiť od tých pre automobily. V tomto článku sa budeme zaoberať PZP pre motocykel a tipmi na výber najlepšieho poistenia pre vašu motorku.

Ako sa líši PZP pre motocykel od PZP pre automobil?

Hoci je základný princíp PZP rovnaký pre všetky motorové vozidlá, existujú určité špecifiká, ktoré treba zohľadniť pri výbere PZP pre motocykel:

 1. Cena: Ceny PZP pre motocykle sa môžu líšiť od cien PZP pre automobily. Zvyčajne sú prémie pre motorky nižšie ako pre automobily, pretože motorky spôsobujú menej škôd tretím stranám. Avšak, v niektorých prípadoch, napríklad pri veľmi výkonných motoroch, môžu byť ceny PZP vyššie.
 2. Vek a skúsenosti vodiča: Ceny PZP pre motocykel môžu závisieť aj od veku a skúseností vodiča. Mladší a menej skúsení vodiči zvyčajne platia vyššie prémie, zatiaľ čo skúsenejší vodiči môžu očakávať nižšie ceny. Pri výbere PZP pre motorku by ste mali zohľadniť svoj vek a jazdecké skúsenosti.
 3. Typ motocykla: Rôzne typy motoriek, ako sú športové motocykle, cestovné motocykle alebo skútre, môžu mať odlišné poistné prémie. Všeobecne platí, že drahšie a výkonnejšie motorky majú vyššie prémie.

Tipy na výber najlepšieho PZP pre motocykel

 1. Porovnávajte ceny a krytie: Pri výbere PZP pre motocykel je dôležité porovnať ceny a krytie u rôznych poisťovní. Každá poisťovňa môže ponúkať odlišné ceny a rozsah krytia, takže je vhodné si zistiť, ktorá ponúka najlepší pomer ceny a krytia pre váš motocykel. Spravte si teda porovnanie PZP.
 2. Zvážte vlastnosti motocykla: Pri výbere PZP pre váš motocykel zohľadnite jeho vlastnosti, ako sú výkon, veľkosť motora, značka a model. Tieto faktory môžu ovplyvniť cenu poistenia, takže zvážte, ktoré sú pre vás najdôležitejšie.
 3. Pozrite sa na zľavy a bonusy: Poisťovne často ponúkajú zľavy a bonusy pre majiteľov motoriek. Môžete získať zľavu za bezpečnú jazdu, dlhodobé poistenie alebo kombináciu rôznych poistení. Skontrolujte možnosti zliav a bonusov u rôznych poisťovní a využite ich pri výbere PZP.
 4. Zohľadnite rozsah krytia: Rozsah krytia PZP pre motocykel môže ovplyvniť jeho cenu. Zvážte, či potrebujete širší rozsah krytia alebo či vám postačuje základné PZP. Možno zistíte, že vyšší rozsah krytia stojí za vyššiu cenu, alebo naopak, že základné krytie vám úplne postačuje.
 5. Využite online porovnávače: Na trhu sú k dispozícii online porovnávače, ktoré vám môžu pomôcť nájsť najlepšiu ponuku PZP pre váš motocykel. Jednoducho zadajte požadované informácie a porovnávač vám zobrazí ponuky od rôznych poisťovní. Týmto spôsobom môžete rýchlo a jednoducho nájsť najlepšiu ponuku PZP pre svoje potreby.

Výber správneho PZP pre váš motocykel je dôležitým krokom, ktorý vám môže pomôcť chrániť sa pred finančnými nákladmi v prípade dopravnej nehody. Pri výbere PZP pre váš motocykel zohľadnite ceny, vek a skúsenosti vodiča, typ motocykla, zľavy a bonusy, rozsah krytia a využite online porovnávače. Tieto kroky vám pomôžu nájsť najlepšie PZP pre váš motocykel a ušetriť peniaze.

PZP tabuľka cien

Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti (PZP) je základným poistením pre všetkých vlastníkov motorových vozidiel. Jeho účelom je pokrytie škôd spôsobených tretím stranám pri dopravnej nehode. Ceny PZP sa môžu líšiť v závislosti od rôznych faktorov, ako sú vek vodiča, typ vozidla, jeho výkon a mnoho ďalších. V tomto článku vám ponúkneme prehľad cien PZP a tipy na výber najlepšieho poistenia pre vaše potreby.

Tabuľka cien PZP

Nasledujúca tabuľka zobrazuje orientačné ceny PZP u rôznych poisťovní. Všimnite si, že tieto ceny sú len ilustračné a môžu sa líšiť v závislosti od vašej individuálnej situácie.

Poisťovňa Cena PZP pre mladých vodičov (18-24 rokov) Cena PZP pre skúsených vodičov (25-65 rokov) Cena PZP pre seniorov (nad 65 rokov)
Poisťovňa A 250 €/rok 120 €/rok 140 €/rok
Poisťovňa B 230 €/rok 110 €/rok 130 €/rok
Poisťovňa C 220 €/rok 100 €/rok 120 €/rok
Poisťovňa D 210 €/rok 90 €/rok 110 €/rok

Tipy na výber najlepšieho PZP

 1. Porovnávajte ceny: Prehľad cien PZP u rôznych poisťovní je dobrým východiskovým bodom, ale skutočné ceny môžu byť iné v závislosti od vašich osobných okolností. Porovnajte ceny viacerých poisťovní a zistite, ktorá ponúka najlepší pomer ceny a krytia.
 2. Zohľadnite vek a skúsenosti vodiča: Ceny PZP sa môžu líšiť podľa veku a skúseností vodiča. Mladší a menej skúsení vodiči zvyčajne platia vyššie prémie, zatiaľ čo skúsení vodiči môžu očakávať nižšie ceny. Pri výbere PZP zohľadnite svoj vek a jazdecké skúsenosti, aby ste našli najvýhodnejšiu ponuku.
 3. Zvážte typ vozidla: Cena PZP môže závisieť aj od typu vozidla, jeho výkonu a hodnoty. Všeobecne platí, že drahšie a výkonnejšie vozidlá majú vyššie poistné prémie. Pri výbere PZP pre svoje vozidlo zohľadnite tieto faktory.
 4. Pozrite sa na zľavy a bonusy: Poisťovne často ponúkajú zľavy a bonusy, ktoré môžu znížiť celkovú cenu PZP. Napríklad môžete získať zľavu za bezpečnú jazdu, dlhodobé poistenie alebo kombináciu rôznych poistení. Skontrolujte možnosti zliav a bonusov u rôznych poisťovní a využite ich pri výbere PZP.
 5. Zohľadnite rozsah krytia: Rozsah krytia PZP môže ovplyvniť jeho cenu. Zvážte, či potrebujete širší rozsah krytia alebo či vám postačuje základné PZP. Možno zistíte, že vyšší rozsah krytia stojí za vyššiu cenu, alebo naopak, že základné krytie vám úplne postačuje.
 6. Využite online porovnávače: Na trhu sú k dispozícii online porovnávače, ktoré vám môžu pomôcť nájsť najlepšiu ponuku PZP. Jednoducho zadajte požadované informácie a porovnávač vám zobrazí ponuky od rôznych poisťovní. Týmto spôsobom môžete rýchlo a jednoducho nájsť najlepšiu ponuku PZP pre svoje potreby.

Záver

Výber najlepšieho PZP je dôležitým krokom pre všetkých vlastníkov motorových vozidiel. Porovnanie cien, zohľadnenie veku a skúseností vodiča, typu vozidla, zľav a bonusov, rozsahu krytia a využitie online porovnávačov vám môže pomôcť nájsť najvýhodnejšiu ponuku. Nezabudnite, že najdôležitejšie je nájsť PZP, ktoré najlepšie vyhovuje vašim potrebám.

Výpoveď PZP: Ako zrušiť svoje povinné zmluvné poistenie zodpovednosti

Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti (PZP) je základným poistením pre všetkých vlastníkov motorových vozidiel. Je určené na pokrytie škôd spôsobených tretím stranám pri dopravnej nehode. Avšak v niektorých situáciách môže byť potrebné zrušiť PZP, napríklad pri predaji vozidla, dlhodobom státí alebo zmene poisťovne. V tomto článku sa pozrieme na postup pri výpovedi PZP.

Dôvody na výpoveď PZP

Existuje niekoľko dôvodov, prečo by ste mohli zvážiť zrušenie svojho PZP:

 1. Predaj vozidla: Ak predávate svoje vozidlo, je potrebné zrušiť PZP, pretože nový majiteľ si musí uzatvoriť vlastné poistenie.
 2. Dlhodobé státie vozidla: V prípade, že sa vaše vozidlo nebude dlhodobo používať, môžete zrušiť PZP a znovu ho uzatvoriť, keď vozidlo opäť uvediete do prevádzky.
 3. Zmena poisťovne: Ak sa rozhodnete prejsť na inú poisťovňu, musíte zrušiť svoje súčasné PZP pred uzatvorením nového poistenia u inej spoločnosti. Napríklad ak nájdete lepšiu ponuku cez PZP online.

Postup pri výpovedi PZP

Ak sa rozhodnete zrušiť svoje PZP, postupujte podľa týchto krokov:

 1. Kontaktujte svoju poisťovňu: Aby ste zrušili PZP, musíte kontaktovať svoju poisťovňu. Môžete to urobiť telefonicky, e-mailom alebo osobne v pobočke poisťovne.
 2. Podajte písomnú výpoveď: Poisťovne zvyčajne vyžadujú písomnú výpoveď na zrušenie PZP. Výpoveď by mala obsahovať vaše údaje (meno, adresa, dátum narodenia), údaje o vozidle (značka, model, rok výroby, evidenčné číslo) a dôvod zrušenia PZP. Písomnú výpoveď môžete zaslať poštou alebo e-mailom.
 3. Dodržiavajte výpovednú lehotu: Poisťovne majú stanovenú výpovednú lehotu, ktorá môže byť napríklad 1 mesiac alebo viac, v závislosti od podmienok vašej zmluvy. Uistite sa, že dodržiavate túto lehotu, aby ste predišli problémom s neskorším zrušením PZP.
 4. Doklady o zrušení PZP: Po zrušení PZP by ste mali od poisťovne dostať potvrdenie o zrušení poistenia. Uchovajte si túto dokumentáciu pre prípad potreby, ako je napríklad predloženie na úradoch alebo pri uzatvorení nového poistenia.

Dôležité upozornenia pri výpovedi PZP

Pri zrušení PZP je dôležité mať na pamäti nasledovné:

 1. Povinnosť mať PZP: Vlastníci motorových vozidiel sú povinní mať PZP, pokiaľ vozidlo nie je odhlásené z evidencie. Zrušenie PZP bez zabezpečenia náhradného poistenia alebo bez odhlásenia vozidla z evidencie môže viesť k pokutám a iným sankciám.
 2. Odhlásenie vozidla z evidencie: Ak sa rozhodnete odhlásiť vozidlo z evidencie, nezabudnite zrušiť svoje PZP. V opačnom prípade budete naďalej platiť prémie za poistenie vozidla, ktoré nie je v prevádzke.
 3. Zrušenie PZP pri zmene poisťovne: Ak zrušujete svoje PZP, pretože prechádzate na inú poisťovňu, uistite sa, že nové poistenie začne platiť ihneď po zrušení starého. Týmto krokom predídete obdobiu bez poistenia, ktoré by mohlo mať vážne následky v prípade dopravnej nehody.

Výpoveď PZP je proces, ktorým môžete zrušiť svoje povinné zmluvné poistenie zodpovednosti. Dôležité je vedieť, kedy je to potrebné, ako postupovať a aké sú dôležité upozornenia pri výpovedi PZP. Vždy sa uistite, že dodržiavate výpovedné lehoty a zabezpečíte náhradné poistenie alebo odhlásenie vozidla z evidencie, aby ste predišli možným problémom a sankciám.

Havarijné poistenie: Kľúč k pokojnej mysli na cestách

Čo je havarijné poistenie?

Havarijné poistenie je typ zmluvy medzi poistiteľom a poistníkom, ktorá pokrýva škody spôsobené na vozidle v dôsledku havárie, požiaru, krádeže alebo vandalizmu. Toto poistenie je určené pre vlastníkov motorových vozidiel a zabezpečuje, že v prípade nepredvídateľných udalostí budú mať pokryté náklady na opravu alebo náhradu vozidla.

Prečo by ste mali zvážiť havarijné poistenie?

 1. Finančná ochrana: Havarijné poistenie zabezpečuje finančnú ochranu voči veľkým a neočakávaným výdavkom spojeným s opravou alebo výmenou vozidla. Bez tohto poistenia by ste museli znášať všetky náklady sami, čo môže mať negatívny vplyv na vašu finančnú stabilitu.
 2. Pokojná myseľ: S havarijným poistením viete, že v prípade nehody alebo krádeže sa nemusíte starať o náklady na opravu vozidla. Získate tak pokojnú myseľ pri jazde a môžete sa sústrediť na to, čo je dôležité – bezpečnosť.
 3. Splnenie požiadaviek finančných inštitúcií: Ak ste si vozidlo kúpili na úver alebo leasing, finančná inštitúcia často vyžaduje, aby ste mali havarijné poistenie, aby chránila svoj záujem v prípade škody na vozidle.

Ako si vybrať správne havarijné poistenie?

Pri výbere havarijného poistenia je dôležité zvážiť niekoľko faktorov, aby ste získali najlepšiu ochranu za rozumnú cenu:

 1. Rozsah krytia: Uistite sa, že viete, čo presne pokrýva váš havarijný poistný plán. Niektoré plány zahŕňajú len základné situácie, ako sú havárie a požiar, zatiaľ čo iné ponúkajú širšiu ochranu, vrátane krádeže, vandalizmu a prírodných katastrof.
 2. Franchíza: Franchíza je suma peňazí, ktorú musí poistník zaplatiť predtým, ako poistiteľ začne pokrývať náklady na škodu. Vyššia franchíza zvyčajne znamená nižšie mesačné prémie, ale zvážte, či si môžete dovoliť zaplatiť túto sumu v prípade škody.
 3. Povinné a dobrovoľné poistenie: Mnohé krajiny vyžadujú povinné zmluvné poistenie zodpovednosti (PZP), ktoré pokrýva škody spôsobené tretím stranám. Havarijné poistenie je väčšinou dobrovoľné a poskytuje ochranu pre vaše vlastné vozidlo. Uistite sa, že máte oba typy poistenia, aby ste boli úplne chránení.
 4. Porovnávanie ponúk: Porovnajte ponuky rôznych poisťovní a zistite, ktorá spoločnosť ponúka najlepší pomer ceny a krytia. Zvážte aj reputáciu poisťovne a spokojnosť zákazníkov s jej službami.

Ako znížiť náklady na havarijné poistenie?

Existuje niekoľko spôsobov, ako ušetriť na havarijnom poistení, bez toho, aby ste museli obetovať kvalitu krytia:

 1. Bezpečnostné zariadenia: Inštalácia bezpečnostných zariadení, ako sú alarmy, imobilizéry alebo sledovacie zariadenia, môže znížiť riziko krádeže alebo vandalizmu a tým aj náklady na poistenie.
 2. Zvýšenie franchízy: Ako sme už spomenuli, zvýšenie franchízy môže znížiť mesačné prémie. Uistite sa však, že si môžete dovoliť vyššiu franchízu v prípade škody.
 3. Zľavy za vernosť: Mnohé poisťovne ponúkajú zľavy za dlhodobú vernosť alebo kombináciu rôznych poistiek, ako sú auto a domácnosť.
 4. Bezpečná jazda: Udržiavanie bezúhonného jazdného rekordu a absolvovanie kurzov defenzívnej jazdy môže pomôcť znížiť náklady na havarijné poistenie.

Havarijné poistenie je dôležitým nástrojom na ochranu vášho vozidla a finančnej stability v prípade nehody, krádeže alebo inej nepredvídateľnej udalosti. Uistite sa, že zvolíte správny plán, ktorý najlepšie vyhovuje vaše potreby a zabezpečí vám pokojnú myseľ na cestách. Pamätajte, že kľúčom k úspešnému výberu havarijného poistenia je porovnanie ponúk, zváženie rozsahu krytia, franchízy a ďalších faktorov, ktoré ovplyvňujú cenu poistenia. V neposlednom rade sa pokúste minimalizovať riziká prostredníctvom bezpečnej jazdy a inštalácie bezpečnostných zariadení, čo vám pomôže udržať náklady na poistenie pod kontrolou.

Investícia do havarijného poistenia vám poskytne nielen ochranu pre vaše vozidlo, ale aj zabezpečí, že v prípade problémov budete mať k dispozícii finančné prostriedky potrebné na rýchle a účinné riešenie situácie. Preto je dôležité zvážiť všetky možnosti a urobiť informované rozhodnutie pri výbere havarijného poistenia, ktoré vám poskytne pokojnú myseľ a ochranu, ktorú potrebujete na cestách.

PZP online porovnanie

PZP onlinePovinné zmluvné poistenie, nazývané aj v jeho skrátenej forme, skúste ho od Uzavripzp, je typ zabezpečenia každého motorového a nemotorového vozidla. Spočiatku si vám môže zdať, že ročné zabezpečenie vozidla vás môže vyjsť na veľa eur. No vedzte, že si ho nemusíte uzatvoriť len na jeden rok, ale aj na kratšie intervaly. To bude pochopiteľne lacnejšie, keďže sumu nemusíte zaplatiť naraz. Takisto vám odporúčame, vyskúšajte porovnanie PZP online, čiže kalkulačku, ktorej sa viac povenujeme aj v rámci tohto článku. Dodatočné informácie k téme nájdete na štátnej stránke slovensko.sk.

To, na ktoré vozidlá sa vzťahuje, ako aj jednotlivé sankcie za jeho nedodržanie a iné dôležité informácie vám napovie zákon. Ide o Zákon o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Ten nie je dostupný len v tlačenej verzii, ale ľahko sa k nemu dostanete aj online. Ak by sa vám ho však nechcelo študovať, tak na konci článku predstavíme vozidlá, na ktoré sa vzťahuje. Zároveň sa dozviete aj približné pokutovanie za konkrétne udalosti.

Ako PZP online získať čo najlacnejšie?

Tak všeobecne ho môžete získať:

 • osobne v pobočke poisťovne,
 • online cez mobil alebo počítač,
 • alebo telefonicky.

Každému vyhovuje niečo iné. Vy možno uprednostňujete osobný kontakt, niektorí však majú radi rýchlosť, maximálnu časovú a finančnú úspornosť a neradi sa osobne prezentujú. Títo žiadatelia by mali vyskúšať o PZP online. To skutočne nebude požadovať žiadnu osobnú návštevu, ani vidieť fotku majiteľa resp. žiadateľa.

Pokiaľ hovoríme o časovej a finančnej úspore, máme na mysli nasledovnú úsporu. Vďaka PZP online spôsobu môžete ušetriť až hodiny vášho času a stovky eur. Ako je to všetko možné? Pretože nemusíte sa zbytočne „vykecávať“ s pracovníkmi poisťovni, či už osobne alebo telefonicky. Nikto nebude naťahovať váš čas a ani nemusíte hľadať, kde jednotlivé pobočky sídlia, prípadne ich telefónne číslo. Celé vybavovanie môžete skomprimovať do jedného nástroja, akým je už vyššie zmienená kalkulačka.

Ak vás nejaká ponuka z online porovnania PZP zaujme, môžete o ňu aj hneď požiadať. A to jedným kliknutím na ňu. Doplníte niekoľko údajov, v rámci nich vašu domácu a mailovú adresu. Po potvrdení všetkého vám bude na mail odoslaný:

 • súbor, ktorý bude obsahovať dočasnú zelenú kartu (s platnosťou 30 dní),
 • návrh a podmienky zmluvy,
 • ale aj údaje na zaplatenie.

Faktúru sa snažte zaplatiť čo najskôr, do 30 dní, lebo ináč vám zabezpečenie vášho vozidla zanikne a bude opäť nepoistené. Po zaplatení a zaevidovaní platby vám poisťovňa ihneď odošle originál zelenej karty.

Nie je problém nájsť výrazne lacnejšiu ponukuJe drahé?

Cena a jej ohodnotenie je veľmi relatívny pojem. Pretože to, čo je drahé, si určuje každý človek sám, na základe svojho bankového konta. Nesústreďme sa na tento nepekný pojem, pretože kalkulačka na porovnanie jednotlivých PZP vám vie nájsť to najlacnejšie na trhu. Skutočne vám toto porovnanie zobrazí také ponuky, ktoré sa môžu líšiť až v stovkách eur. Pokiaľ nepatríte k tým, ktorí môžu peniaze svojvoľne utrácať, tento fakt vás určite potešil.

Uveďme si to do praxe. Napríklad ročné zabezpečenie vozidla značky Volkswagen Golf môžete mať v jednej poisťovni už za 75 eur, zatiaľ čo v inej môže stáť až 325 eur. Vyskúšajte porovnanie PZP online a zistíte, že možno aj vy zbytočne preplácate. Nemáte čo riskovať, je to bezplatné a hlavne nezáväzné, čiže vaše možnosti si môžete zistiť len orientačne.

Ako sme uviedli, ak je pre vás minimálna vypočítaná suma veľa, máte možnosť si uzatvoriť poistenie na kratšiu dobu. Napríklad na štvrťrok či polrok, pričom cena zaňho by mala byť pochopiteľne nižšia. Cena PZP sa odvíja aj od toho:

Hlavne si ho zaobstarajte, ak jazdíte, lebo pokuty za jeho neuzatvorenie môžu prekročiť aj niekoľkonásobok jeho ročnej ceny.

Aké vozidlá poistiť a spraviť si PZP porovnanie ceny?

PZP sa netýka len motorových vozidiel, teda:

 • poistenie automobilu,
 • motocykla,
 • dodávky,
 • kamiónu,
 • traktor,
 • či vysokozdvižného vozíka,

ale aj nemotorových vozidiel, ktoré sú priamo súčasťou cestnej premávky a ide teda o rôzne prípojné vozidlá, napr. prívesný vozík. Mohli by sme to zhrnúť do jednej podmienky. A síce, že všetky vozidlá, ktoré potrebujú doklad o technickej schopnosti a kontrole tento typ zabezpečenia potrebujú.

Výška pokuty?

Nielen v úvode, ale v rámci článku sme vás upozornili na to, že pokuty za neuzatvorené PZP sú pomerne vysoké. Nech už ide o auto, motorku či vozík. Ak vás náhodne zastaví policajná hliadka a preukážete sa neplatnou zelenou kartou, môžete odísť až s 300-eurovou pokutou. To môže byť až niekoľkonásobok ročného zabezpečenia vozidla tohto typu.

V horšej situácii by sa mohlo stať, že s týmto spôsobom nezabezpečeným vozidlom spôsobíte dopravnú nehodu. Vtedy budete musieť uhradiť škody nielen sebe, ale aj všetkým iným vozidlám, ktoré ste vašou vinou poškodili. A ak sa to bude riešiť ako škodová udalosť, teda aj cez políciu a poisťovňu, počítajte s tým, že pokuta s takýmto nepoisteným vozidlom sa môže vyšplhať aj na niekoľko miliónov eur. Možno by sa to vo finálnom dôsledku dalo zjednať, v tom prípade však musíte prežiť súdne procesy. A tie sa ťahajú aj roky.

Preto uzatvorenie PZP nepodceňujte. A ak ho zanedbávate „len“ kvôli jeho cene, vyskúšajte porovnanie online. Je bezplatné a ušetrí vám nielen stovky eur, ale aj hodiny času.

Pôžička vám môže pomôcť, ale vás aj potopiť

Pôžička pomôže, ale musíte byť opatrnýAj vy sa nachádzate často v takej situácii, keď si poviete: „od koho by som si dnes požičal/a?“. Nie je to nič príjemné, ale bohužiaľ, aj to sa stáva, hlavne pokiaľ máte niečo rozbehnuté a do toho vám vkročili neočakávané udalosti spojené s financiami alebo ste len mali mesačne viac výdavkov, ako máte zvyčajne, takže by ste mali problém uživiť svoju rodinu. Pôžička je finančný produkt, ktorý poskytujú bankové aj nebankové spoločnosti a podľa toho, o aké sumy žiadate sa určujú aj kritéria na ich získanie. Všetko do detailov si môžete prečítať, prípadne aj o nejaký produkt hneď požiadať, na internete. Poďme si jednotlivé produkty predstaviť v takom poradí, v akom je najľahšie ich získať. Priamo v opise produktov si hneď aj porovnáme rozdiely medzi bankovými a nebankovými poskytovateľmi. Taktiež Vám odporúčame jednoduchý anglický návod k tejto téme.

 1. Pôžička ihneď

Tento typ finančného produktu je najľahšie získateľný a to hneď z niekoľkých dôvodov. Pôžička ihneď, je známa tým, že je dostupná do 24 hodín aj bez registra, bez dokladovania príjmu, bez ručenia, je pre nezamestnaných, pre dôchodcov, pre ženy na materskej, pre študentov, teda pre každého. Na základe vyššie zmienených „kritérií“ vám mohlo dôjsť, že nebudú to bankové spoločnosti, ktoré ju ponúkajú, ale práve nebankové. Môžete si požiadať o sumu až do 500 eur a poväčšine sa takéto sumy splácajú do 30 dní, aj kvôli ich rýchlemu charakteru.

 1. Rýchla pôžička

Iným typom finančného produktu je rýchla pôžička, ktorú už neposkytujú len nebankové, ale aj bankové spoločnosti, no keďže si môžete požičať až do 5 000 eur, tak napr. bez registra alebo bez dokladovania príjmu budú dostupné len veľmi ťažko, no pri žiadosti v nebankových spoločnostiach to nie je až také nemožné. Doba ich vybavenia nie je do 24 hodín, často trvá aj 4 dni, no na vrátenie sumy máte oveľa dlhší časový úsek, v niektorých prípadoch aj niekoľko rokov.

 1. Spotrebný úver, hypotéka

Tieto dva produkty spája laický názov „klasická pôžička“, ktorá obnáša to, že žiadateľ požaduje vysokú sumu. V bankových inštitúciách si môžete požiadať o sumy až do 200 000 eur, v nebankových do 100 000 eur, ale za prijateľnejších podmienok (to sa však netýka úroku).  Typickým pre tieto produkty je aj to, že ich splatná doba môže byť až 30 rokov. Pri žiadosti o takúto čiastku si treba uvedomiť, že nutné bude založenie nehnuteľnosti a takisto je s ňou spojených mnoho poplatkov navyše.

Výpočtová pomocníčka úverová kalkulačka

Ak chcete zistiť, či sa vám daná pôžička oplatí, využite na pomoc úverovú kalkulačku. Tento internetový nástroj vám presne vypočíta, aké splátky vás čakajú vzhľadom na sumu a dobu splácania, ktorú si zvolíte. Budete mať presne vyčíslené aj to, koľko vrátite naspäť, teda presne uvidíte, či ste preplatíte veľa alebo ešte viac ;). Pokiaľ si však zvolíte takú úverovú kalkulačku, ktorá vám urobí porovnanie všetkých možných ponúk, tá najlepšia a najvýhodnejšia pôžička vám určite neprekĺzne pomedzi prsty. Stačí, ak si otvoríte internet a hneď viete, na čom ste. Väčšina žiadateľov si produkty vyberá podľa výšky úroku. Čo to však je?

Viacej ako úroky sa pozerajte na RPMNÚroky, RPMN

Asi každý vie, že úrok predstavuje percentuálne vyjadrenie toho, koľko navyše zaplatíte k sume, ktorú ste si požičali. Asi žiadna pôžička sa bez toho nezaobíde, iba ak tak prvá možnosť, ktorá je dostupná ihneď. Niektorí nebankoví poskytovatelia totiž vedia určitú sumu poskytnúť bez toho, aby ste museli vrátiť niečo navyše. Ide však o sumu do 150 eur, ak si zvolíte najnižší dátum splatnosti.

RPMN alebo ročná percentuálna miera nákladov je opäť percentuálne vyjadrené číslo, ktoré býva vyššie, pretože predstavuje vaše ročné straty na splátkach. Zahŕňa nielen úrokovú sadzbu, ale aj iné poplatky, o ktorých sa až tak nehovorí. Preto, ak sa rozhodujete pre vyššiu sumu so splatnosťou viac ako jeden rok, sústreďte sa hlavne na hodnotu čísla RPMN.

Výška úroku býva rôzna. O čím nižšiu sumu žiadate, tým býva úrok vyšší, čo však neznamená, že aj viac preplatíte. Napr. pri sume 500 eur je úrok 23%, čo predstavuje preplatok 115 eur, zatiaľ čo napr. 200 000 eur s nízkym úrokom, niekedy aj 0,1% a inými poplatkami môže predstavovať preplatky od 10 000 – 30 000 eur! Preto, ak uvažujete, ktorá pôžička by bola pre vás tá najlepšia, nesústreďte sa len na výšku jej úroku a na jej celkové preplatky, ale aj na to, či ju reálne budete môcť splácať, pretože aj to vám môže spôsobiť veľké problémy, hlavne, ak ste založili nehnuteľnosť.

Požiadajte ako chcete

Pôžička môže byť vaša rôznymi spôsobmi: osobne, telefonicky, online alebo pomocou sms správy. Ako asi viete, najklasickejší spôsob požiadania je práve osobné stretnutie alebo telefonát. Jedinou výhodou týchto spôsobov je priamy kontakt s pracovníkmi spoločností, nevýhodou je výrazná strata času. Pokiaľ chcete nájsť tú najlepšiu ponuku, nebude vás to stáť len hodiny času, ale aj peniaze. Preto je najlepšou metódou na zisťovanie ponúk, ako aj na požiadanie práve pôžička online.

Ak chcete pôžičku, tak online spôsob slúži nielen na zisťovanie, ale aj na presné porovnanie jednotlivých ponúk, pokiaľ chcete tú najlepšiu a najvýhodnejšiu ponuku. Môžete požiadať už o skutočne symbolické sumy, od 20 eur, až po vysoké sumy, do 200 000 eur, a to všetko z domu, bez stresu a bez presvedčovania pracovníkov jednotlivých spoločností.

Pôžička cez sms je ďalším spôsobom požiadania, ale nie je až taká prepracovaná ako ostatné tri spôsoby. Je pomalá, vybavovanie trvá aj viac ako štyri dni, nie je dostupná bez registra, požiadať môžete o sumy do 500 eur s tým, že splácať ich môžete maximálne 30 dní a poskytovatelia pôžičky cez sms si účtujú vysoké poplatky za sprostredkovanie sumy, preto si pri týchto produktoch nedávajte pozor len na výšku úroku, ale aj na iné poplatky.

Pôžička patrí medzi najžiadanejšie finančné produkty a viac o nej si môžete prečítať aj na tejto stránke.